top of page

"במקום שמחשבתו של האדם, שם האדם "הבעש"ט

שיטת אורנשטיין

להפעלה קוגניטיבית אינטראטקטיבית

"במקום שמחשבתו של האדם, שם האדם "הבעש"ט

שיטת אורנשטיין לטיפול קוגניטיבי אינטראקטיבי בגיל השלישי או חולים: בדמנציה, סרטן ומחלות נוספות, המיועדת הן לאדם הבודד, לזוג, להפעלה במחלקות, מרכזי-יום ובזום.

השיטה מבוססת על מס' מרכיבים:

  1. שיחה על נושא חדש או מוכר.

  2. שילוב חומרים מגרי זיכרונות וחשיבה כגון: סרטון, תמונה, חפץ וכדומה.

  3. השיחה גורמת לזיכרונות מן העבר שגם מובילות לאסוציאציות.

  4. המחשה מידית של הזיכרונות,  אסוציאציות שמועלים וזאת ע"י חיפוש תוך שימוש במידענות.

 

השיטה עובדת בהצלחה באוכלוסיות שונות ומגוונות!

bottom of page